Ladies Kippot with beads

$36.00
  • Ladies Kippot with beads
  • Ladies Kippot with beads

An elegant wire and floating beads kippah.